Dankbaar

Vanochtend werd ik wakker en realiseerde me hoe DANKBAAR ik ben. Ongeluk Ik herinner me nog zo goed hoe ongelukkig ik ooit was. Dat ik naar andere mensen keek en zag hoe zij precies leefden hoe ze wilden. En ik? Ik  hield alleen maar rekening met anderen. Altijd stemmetjes in […]

Binagrammen

letters, hieroglyphen formules, karakters… ik zie het als coderingen waarmee de snelheid van gedachten en interpretaties gepoogd worden zichtbaar te maken, objectief weer te geven wat bedoeld wordt. universele taal een gecodeerde universele taal die open is vrij is organisch… bestaat niet kwikzilver, illusie fata morgana… op het moment dat […]