Eenvoud in India

In alle complexiteit zit eenvoud.
Makkelijk te weten.
Wanneer ik me in India voortbewoog
had ik de keuze.
Kijk ik met de bril van CHAOS en OORDELEN
of kijk ik vanuit EENVOUD en VERTROUWEN.

Bleek al snel,
EENVOUD en VERTROUWEN
gaven mij het meest
opgeruimde gevoel.

Daar, tussen alle gekrioel,
alle stof, uitlaatgassen en uitwerpselen,
zag ik wat anders dan ik met mijn
Westerse hersenspinsels had verwacht.

Het duurde even voordat ik het precies kon duiden.
Doordat ik mijn gedachten deel met anderen.
Vielen vanuit onverwachte hoek puzzelstukjes op zijn plek.

Zo kon ik interpreteren wat
me daar in India zo raakte.
De EENVOUD van het bestaan.

Elkaar laten.
Elkaar vertrouwen.
Elkaar kennen.
Met elkaar verbinden.

Zo leef je.
Tijd maken voor elkaar…
Tijd doorbrengen met elkaar
vol vertrouwen dat plezier genoeg is.
Bij ons heet dat netwerken.
Maar daar is het gewoon LEVEN.
Niet teveel HOOFD,
Gewoon voelen en doen.
Lekker simpel toch?

Zoveel is niet wat het lijkt
Neem bijvoorbeeld het verkeer in India.
Met de bril van georganiseerde westerling
is er daar grote chaos
waarin gevaar voor eigen leven
de meest gevoelde realiteit is.

Het tegendeel is waar.
Alles krioelt door elkaar heen.
Ga je mee met de stroom
dan gebeurt er niks
ga je nadenken dan stopt alles
Het aantal verkeersdoden per jaar
ligt op het niveau van het globaal gemiddelde.
Waar hebben we het dan over?

Het Hindoe geloof in India speelt hierbij een grote rol.
Men is er van overtuigd dat het Karma bepaalt of en wanneer je gaat hemelen.
Lekker makkelijk, hoef je je dus ook niet zo druk te maken over of je wel of niet iets kan gebeuren, zoals in het verkeer bijvoorbeeld.
Hier, in dit Westen, zou het met onze achtergrond waarschijnlijk niet zo werken.
Eenvoud werkt hier anders.
Maar de gedachte dat je de weg van de minste weerstand ingaat,
blijft een zeer aantrekkelijk idee voor mij.

En zo raakte ik op mijn India avontuur
wederom in contact met het deel in mij
dat verlangt naar EENVOUD
en MOEITELOOSHEID.
Een terugkerend thema in mijn leven.
Want eenmaal daarontvouwt zich een intens tevreden en gelukzalig gevoel.
Dan is het goed zoals het is en werkt alle energie constructief.

Dan DOE je gewoon
Dan BEN je gewoon
Dan IS het gewoon

Keep
It
Simple

Niet meer
Niet minder

Gevuld met dit weten
creëren ik als nooit tevoren.
Overgave vanuit mijn hart.
Zonder nadenken glijden mijn handen
vol kleur en zachte aanraking
over het papier.

Geef een reactie