zwart/wit

2014-0618AtelierDoe jij het weleens? Beginnen aan iets wat je nog nooit hebt gedaan? Doelbewust de weg verlaten die je kent, ookal weet je dat de bekende weg succesvol is? Voor mij is dit eerder een gewoonte dan een uitzondering. Het is een manier van  leven die me onbevangen en jong houdt. Ik vind het niet altijd makkelijk, weten wat je hebt voelt erg comfortabel.

Mijn tijden in Berlijn hebben me gegeven dat ik een drang voelde om mijn schilderijen anders aan te pakken. Kleur kan ik op zoveel manieren benaderen. De stad van tegenstellingen heeft er in iedergeval aan bijgedragen dat ik nu enkele achtergronden  van schilderijen in zwart/wit ga schilderen terwijl de gebouwen een gloeiende kleur krijgen.

Ben jij ook benieuwd hoe dat er uit gaat zien?

 

Are you doing it could be? Start of something you’ve never done? Deliberately leaving the road you know, even though you know that the familiar road is successful? To me, this is more a habit than an exception. It is a way of life that keeps me open-minded and young. I think it is not always easy, know what you have feels very comfortable.

My times in Berlin have given me that I felt an urge to change my paintings. I can color in so many ways. In any case, the city of contrasts has helped my paintings in black and white to the painting while the buildings get a glowing color.

Are you also wondering how that is going to look?

 

Geef een antwoord